Код:
<!--HTML-->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Comfortaa" rel="stylesheet">

<center>
  <div class="themedes">
    <div class="themetitle01" style="font-size: 30px!important;"> Список профессий</div>
    <div class="contenu">
      <center>
          <table>
            <tr>
              <td><center><div style=" font-size: 12px;letter-spacing: 2px;
  color: #5f3426;
  text-shadow: #e6994c 1px 1px;">УЧЕНЫЕ</div></center></td>
              <td><center><div style=" font-size: 12px;letter-spacing: 2px;
  color: #5f3426;
  text-shadow: #e6994c
 1px 1px;">ГОРОЖАНЕ</div></center></td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="vertical-align: top!important; font-size: 10px;">
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=36"><b>Kim Namjoon</b></a> - <i>микробиолог</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=50"><b>Kwon Nara</b></a> - <i>врач-нлр</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=55"><b>Lu Han</b></a> - <i>фармаколог-исследователь.</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=53"><b>Park Ji Min</b></a> - <i>химик</i><br>
  <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=76"><b>Adein Constantine-Curie</b></a> - <i>врач-вирусолог</i><br>
              </td>

              <td style="vertical-align: top!important; font-size: 10px;">
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=7"><b>Mizuhara Kiko</b></a> - <i>писатель</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=4"><b>Han Hyo Joo</b></a> - <i>учитель музыки, домохозяйка</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=11"><b>Kim Hyun Ah</b></a> - <i>официантка</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=3"><b>Kang Hyun Woo</b></a> - <i>совладелец бара "Heaven's Night", охотник на революционеров.</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=22"><b>Jung Yeon Chul</b></a> - <i>аукционер|владелец элитного казино в центре Сеула</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=23"><b>Min Yoongi</b></a> - <i>продавец в продуктовом магазине, бармен в «Heaven»</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=30"><b>Nicholas Park</b></a> - <i>владелец книжного магазина/контрабандист</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=57"><b>Lee Se Young</b></a> - <i>художник-комиксист</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=12"><b>Kang Young Hwa</b></a> - <i>студент</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=39"><b>Komatsu Nana</b></a> - <i> школьница / стритрейсер</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=48"><b>Kunpimook Bhuwakul</b></a> - <i>художник, модель</i>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=69"><b>Kim Taehyung</b></a> - <i>студент, не имеет постоянного места работы </i><br><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=49"><b>Ten Lee </b></a> - <i>модель</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=51"><b>Jackson Wang</b></a> - <i>безработный</i><br>        
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=61"><b>Park Chae Young</b></a> - <i>официантка | воровка</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=2"><b>Lee Jun Ho</b></a> - <i>педиатр</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=65"><b>Seo Han Joon</b></a> - <i>дизайнер, архитектор</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=5"><b>Eric Kim</b></a> - <i>Главный адвокат, владелец адвокатской конторы</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=71"><b>Lee Joo Heon</b></a> - <i>администратор бара </i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=72"><b>Kim Yongsun</b></a> - <i>писательница детских книг</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=75"><b>Lalisa Manoban</b></a> - <i>студентка, воспитатель в детском саду</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=77"><b>Jennie Kim</b></a> - <i>хореограф</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=74"><b>Yoo KiHyun</b></a> - <i>бариста, студент</i><br>
        </td>    
</tr>
<tr>
              <td><center><div style=" font-size: 12px; letter-spacing: 2px;
  color: #5f3426;
  text-shadow: #e6994c 1px 1px;">РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ</div></center></td>
              <td><center><div style=" font-size: 12px;letter-spacing: 2px;
  color: #5f3426;
  text-shadow: #e6994c 1px 1px;">ВОЕННЫЕ</div></center></td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="vertical-align: top!important; font-size: 10px;">
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=15"><b>Im Jin Ah</b></a> - <i>безработная</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=29"><b>Lee Soo Hyuk</b></a> - <i>пиротехник</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=64"><b>Go Ah Ra</b></a> - <i>безработная</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=60"><b>Lee Dong Hae</b></a> - <i>сотрудник клининговой компании F&C; таксист</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=6"><b>Kim Ji Won</b></a> - <i>бывшая военная</i><br>
              </td>

              <td style="vertical-align: top!important; font-size: 10px;">
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=9"><b>Chen Xiao</b></a> - <i>спецназ</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=47"><b>Jeon Jung Kook</b></a> - <i>младший лейтенант; 
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=59"><b>Mark Tuan</b></a> - <i>спецназ</i><br>пехота</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=54"><b>Daniel Kim</b></a> - <i>Генерал-майор</i><br>
                <a href="http://pestilence.ru/profile.php?id=32"><b>Ahn Hye Jin</b></a> - <i>военная</i><br>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </center>
    </div>
  </div>
</center>
Код:
  <a href="ссылка на профиль"><b>фамилия имя</b></a> - <i>профессия</i><br>

Отредактировано Kang Hyun Woo (2016-10-26 13:21:38)